PERLİT NEDİR
 
Perlit, doğal olarak oluşan silis esaslı volkanik kayaçlara verilen bir isimdir. Perliti diğer volkanik camlardan ayıran en önemli özellik ise yumuşama sıcaklığı civarında ısıtıldığı zaman orjinal hacminin dört ile yirmidört katına çıkabilmesidir. Bu genleşme ham perlitte % 2- 4 arasında bulunan özsuya (Kristal su ) bağlıdır.

Perlit 870 derece üzerinden hızlı bir şekilde ısıtıldığı zaman bünyesindeki özsuyun buharlaşması ile mısır taneleri gibi patlar ve ısıyla genleşen perlit üzerinde sayısı gözenekler oluşur. İşte bu genleşmiş perlit mükemmel bir ısı ve ses izalasyonu malzemesidir. Ham perlitin kimyasal ve fiziksel özellikleri aşağıda gösterilmiştir.

Mevcut betona alternatif olarak;hafif,ekonomik ve ısı iletimi daha düşük bir taşıyıcı beton üretebilmek için bölgede mevcut olan fakat şu anda beton üretiminde kullanılmayan Erzincan Molla Köy ham perlit agregasının taşıyıcı hafif beton üretiminde kullanılabilirliği,elde edilen betonların izolasyon kabiliyeti ve puzolanik özelliği araştırılmıştır.

Erzincan Molla Köy perlit sahasında TS 707 ' ye uygun olarak alınan han perlit agregasın üzerinde; birim-ağrılık,organik madde miktarı,su emme oranı,kızdırma kaybı ve birim hacim ağırlık deneyleri yapılmıştır.

Bulunan sonuçların,literatür ve standartlarda hafif agregalar için belirtilen limit içerisinde kaldığı görülmüştür. Puzolanik özelliği araştırmak için Fırat agregası kullanılarak B225 karışım hesabı yapılmıştır.PERLİT' İN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Renk gri,gri tonları ve siyah, Yumuşama 870 C 1100 C, Ergime noktası 1310 C 1380 C, PH 6,5 - 8,0, Özgül ağırlık 2,0 - 2,4 gr/ cm3, Ağırlık kaybı 0,5 %, Ergime özelliği Sıcak konsantre alkalive % 2 konsantre asitlerde az % 1 lik seyreltik mineral ve konsantre zayıf asitlerde çok az verir. Ham olarak 2000 - 2100 kg/ m3, kırılmış elenmiş olarak 2200 - 2400 kg/ m3 olan perlit, genleştikten sonra 32 kg/ m3 ile 180 kg/ m3 yoğunlukta üretilebilir. Bu genleşmiş perlit ısı ve ses izlasyonunda binalarda sıva çatı kaplama ve katlar arasında ses izalasyonunda ziraatte seracılıkta ve fide yetişirmede rerakter malzeme imalatında 32 kg./ m3 ile 60 kg/m3 arasında genleşen perlit ise öğütüldükten sonra ise sanayide filitre malzemesi olarak kullanılır.